Banken: natuurlijke hoeders van kliëntenbelang

Banken gebruiken bepaalde inlichtingen waarover ze beschikken via het uitvoeren van betalingsdiensten, om hun kliënten ook met andere produkten uit hun verkoopsgamma te benaderen. Die werkwijze werd recent door de verzekeringsmakelaars op de korrel genomen.