Banken niet blij met ontwerp-richtlijn grensoverschrijdend betalen

(tijd) - In de banksektor wordt met teleurstelling gereageerd op de ontwerp-richtlijn van de Europese kommissie omtrent het grensoverschrijdend betalen. Volgens de Europese Bankenvereniging was het beter geweest de initiatieven ter zake aan de sektor zelf over te laten. Bovendien, zo wordt aangevoerd, maken grensoverschrijdende transfers van kleine bedragen slechts 0,3 procent uit van de totale bancaire betalingen in de EU.Uit studies die de Europese kommissie liet uitvoeren, blijkt dat grensoverschrijdende transfers van kleine bedragen (maximum 100 ecu) ondanks de inspanningen van de banksektor nog steeds ondoorzichtig, duur en traag zijn. Om die reden keurde de kommissie een ontwerp-richtlijn goed, die de banken verplicht een grensoverschrijdende betaling binnen 5 dagen af te handelen en die een verbod oplegt voor dubbelheffing. Nu is het vaak zo dat zowel de opdrachtgever als de begunstigde kosten aangerekend krijgen. Ook stelde de kommissie vast dat de klanten vaak onvoldoende geïnformeerd zijn over de kosten van een grensoverschrijdende betaling.