Advertentie
Advertentie

Banken: te veel kop van jut

In de publieke opinie heeft men tegenwoordig de neiging om de financiële instellingen gelijk te schakelen met 'profiteurs van de crisis'. Hun lucratieve handelspraktijken en torenhoge winsten rechtvaardigen in deze visie een ingrijpende 'correctie' door de overheid: een buitengewone belasting op de resultaten of programma's voor verplichte tewerkstelling zouden een afdoend antwoord bieden voor deze immorele toestand. Het lijkt mij echter weinig aannemelijk dat het bankbedrijf de enige economische sector is waarvan de rendabiliteit kritiek of argwaan uitlokt. In dat opzicht moet eraan worden herinnerd dat het maatschappelijk doel van een bankinstelling zeker niet kan en mag worden verward met dat van een overheidsdienst. Het financiewezen hoort tot de kern van de economische activiteit en moet noodzakelijk een logica volgen die beantwoordt aan die van zijn rechtstreekse omgeving, met name een concurrentiële context die wordt gestuwd door winstmaximalisering. Die logica van gezonde concurrentie biedt ons de waarborg dat de belangen van alle economische factoren in ruime mate worden verdedigd. De voorbije ervaringen met bepaalde zaken, die nu nog uitlopers hebben in de dagelijkse actualiteit, tonen aan dat het optreden van de overheid op het vlak van het bankbedrijf geen afdoende resultaten oplevert inzake efficiëntie.