Banken tegen controle-eisen op marktrisico

(tijd) - De internationale banken hebben via de vereniging ISDA kritiek hun ongenoegen laten blijken over de de wijze waarop de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) het marktrisico, eigen aan de handel in afgeleide produkten, wil inperken. De vermogenseisen van BIB zouden veel te streng zijn en ook andere BIB-voorwaarden moeten volgens ISDA worden versoepeld.De val van de Britse zakenbank Barings eind februari toonde op een nogal pijnlijke wijze aan dat de controle op de handel in afgeleide produkten dringend moet worden verscherpt. De internationale toezichthouders, verenigd binnen BIB, hebben de boodschap begrepen en kwamen onlangs met aanbevelingen voor de dag. Volgens het Financieele Dagblad heeft de International Swaps and Derivatives Association (ISDA) schriftelijk de aanbevelingen bekritiseerd. ISDA groepeert financiële ondernemingen, overheidsinstellingen, bedrijven en andere entiteiten die zich inlaten met afgeleide instrumenten.