Advertentie
Advertentie

Banken trekken kosten euro al af van belastingen

(tijd) - Sommige banken hebben al fiscale provisies aangelegd in verband met de kosten van de euro. Minister van Financiën Philippe Maystadt had eind vorig jaar laten uitschijnen dat de banken op een tegemoetkoming zouden kunnen rekenen, maar voorlopig is nog steeds niets definitief geregeld. Dit belet niet dat sommige banken bij hun voorafbetaling van belastingen al geanticipeerd hebben op de mogelijke tegemoetkoming van Maystadt.Maystadt had begin december vorig jaar de banken beloofd te laten onderzoeken of de puur uitzonderlijke kosten die de banken dragen in verband met de invoering van de euro, niet reeds gedeeltelijk ten laste zouden kunnen gelegd worden van het boekjaar 1996. Dit zou gebeuren door sommige provisies fiscaal aftrekbaar te maken. De banken hadden daar reeds maandenlang op aangedrongen.