Banken verdeeld over Eurotunnel

(afx news/reuter) - De bankiers van Eurotunnel, die een gezamenlijke vordering van circa 8 miljard pond tegen het bedrijf uitstaan hebben, zijn verdeeld over de wijze van onderhandelen over de schuldherfinanciering. Ook de Belgische banken zijn in het dossier betrokken met ASLK/NMKN, Gemeentekrediet en G-Bank als drie grootste banken. De Belgische banksector verstrekte 15 miljard fr. aan kredieten.De onenigheid betekent dat Eurotunnel zijn aandeelhouders waarschijnlijk zal vertellen dat een oplossing voor zijn financiële crisis veraf ligt. De 'hardliners' onder de bankiers zouden erop staan dat de groep zowel intresten, inclusief nalatigheidsintresten, als hoofdsom volledig terugbetaalt. De anderen zouden bereid zijn te onderhandelen over het schuldniveau en eventuele kwijtschelding van intrest.