Banken verhogen tarieven investeringskredieten

(tijd) - Vier financiële instellingen verhogen morgen de rente op investeringskredieten. Daarmee reageren het Krediet aan de Nijverheid, de Kredietbank, de Generale Bank en de BBL op de recente stijging van marktrente op korte en middellange termijn. Het tarief voor leningen met 3-jaarlijkse herziening stijgt met 30 basispunten tot 5,85 procent. Voor de 5-jaarlijkse herziening stijgt de rente met 20 basispunten tot 6,40 procent. Generale Bank maakt tevens de formule met jaarlijkse herziening duurder, van 4,95 tot 5,25 procent.