Banken verlagen kasbonrente

(tijd) - Verscheidene grote banken verlaagden de voorbije dagen de rente op kasbons. Ze reageerden op de terugval van de marktrente op lange rente. Intussen blijft de markt van de spaarboekjes bewegen, maar er is geen duidelijke trend. Cortal en Eural verhoogden de rente en/of de premies, terwijl Bank van Breda, Centea en Fortis Bank de premies verlaagden.