Banken verlagen kredietverleningaan bedrijven met 1,5 procent in 2002

(tijd) - De kredietverstrekking van de banken aan de Belgische vennootschappen daalde in 2002 met 1,5 procent tot 102,8 miljard euro. Dit blijkt uit de financiële rekeningen die de Nationale Bank opmaakt. De achteruitgang van de kredietverlening vertraagde in het vierde kwartaal, want in het derde kwartaal bedroeg de jaar-op-jaardaling nog 2,1 procent.