Banken verlagen rentetarieven

(tijd) - De BBL verlaagt vanaf vandaag de korte-termijnrente op een aantal kredietvormen met 0,50 procent. De basisrente voor een kaskrediet bedraagt voortaan 10,50 procent; het basistarief voor discontokrediet daalt tot 9,25 procent en het basistarief voor bankaccepten wordt teruggebracht tot 8,25 procent. Met ingang van vandaag ook, wordt bij Paribas Bank België de rente voor kaskredieten en disconto- en acceptkredieten met 0,50 procentpunt verminderd. Het nieuwe discontotarief wordt van 9,75 naar 9,25 procent teruggebracht, terwijl het nieuwe basistarief voor kaskredieten van 10,75 procent op 10,25 procent wordt gebracht. De NMKN verlaagt vanaf vandaag eveneens de basisrente voor kaskredieten met 50 basispunten tot 10,50 procent. De rente voor disconto- en acceptkredieten daalt met een half procentpunt. Ook de ASLK-Bank besliste op haar beurt vanaf vandaag de basisrente voor kaskrediet met 50 basispunten tot 10,50 procent terug te brengen, terwijl de discontorente met 50 basispunten tot 9,50 procent wordt verlaagd.