Banken verminderen beroep op krediet Nationale Bank

(tijd) - Het verloop van de jongste weekstaat van de Nationale Bank (NBB) werd vooral gekenmerkt door een vermindering van het beroep van de financiële instellingen (exclusief het Rentenfonds) op het krediet van de NBB, zo deelde de NBB gisteren mee. Het daaruit voortvloeiende verkrappend effekt op de geldmarkt werd gekompenseerd door een toename van de biezondere bijstand aan het Rentenfonds.