Advertentie
Advertentie

'Banken verminderen vereffeningsrisico valutahandel'

(tijd) - De privé-sector boekte belangrijke vooruitgang bij de aanpak van het vereffeningsrisico van de valutahandel, maar er moet nog veel gebeuren. Dit zegt William McDonough, voorzitter van de Federal Reserve Bank van New York en aftredend voorzitter van het comité van betalings- en vereffeningssystemen (CPSS) van de centrale banken van de G10. De centrale banken van de G10 - elf grote industrielanden waaronder België - beslisten twee jaar geleden samen te proberen de systeemrisico's bij de vereffening van valutatransacties te verminderen. Het vereffeningsrisico van valutatransacties is een topprioriteit voor de centrale banken van de G10 sinds maart 1996, toen een rapport aantoonde dat de banken enorme open posities hebben bij de vereffening van valutatransacties en dat het risico bij het faillissement van een tegenpartij groter kon zijn dan het kapitaal van de bank.