Banken versterken rol van tussenpersoon

(tijd) - De financiële instellingen versterken sinds twee jaar hun rol van tussenpersoon tussen spaarders en ontleners. Maar deze zogenaamde herintermediatie, die gebeurt ten nadele van de beleggingsfondsen en de kapitaalmarkt, is een tijdelijke uitzondering van de desintermediatietrend. Dit schrijft de Generale Bank in het jongste nummer van haar bulletin (*), dat de vooruitzichten van de Belgische ekonomie bespreekt.