Banken versus deontologische kode

(tijd) - De Belgische Vereniging van Banken (BVB) verzet zich tegen een mogelijke nieuwe kreatie van een alles overkoepelende gedetailleerde deontologische kode voor de financiële sektor. Volgens de BVB ligt dergelijke kode nu al vervat in allerlei wettelijke en bestuursrechterlijke voorschriften. Een nieuwe kode zou in dit kader enkel maar overlappend en verwarrend werken, aldus de BVB. Om dit standpunt kracht bij te zetten heeft de Vereniging de diverse bestaande deontologische normen vervat in een brochure, getiteld: "Deontologie - Inventaris van de wettelijke bepalingen inzake de financiële markten.' De brochure werd uitgegeven als nummer 129 in reeks Aspecten en Dokumenten en kan bij de BVB worden aangevraagd.