Banken voeren strijd om spaarboekje op

(tijd) - De concurrentiestrijd om het spaarboekje laait in alle hevigheid op. Na de kleinere banken, roeren nu ook grote banken zich volop op de spaarboekjesmarkt. Dexia Bank verhoogt als tweede grote bank de aangroeipremie op de spaarrekeningen van 0,5 naar 2 procent. Eerder voerde ING Belgie een verhoogde aangroeipremie van 2 procent in. De verhoging bij Dexia Bank geldt voor elke nieuwe storting met valutadatum tussen 2 januari en 1 april 2004. De verhoogde aangroeipremie begint te lopen op de 1ste of 16de van de maand die volgt op de valutadatum van de storting. Ze is verworven als de spaartegoeden ten minste 6 maanden ononderbroken op de rekening blijven staan. De aangroeipremie komt bovenop de basisrente van 1,5 procent. Wie bijvoorbeeld op 10 januari volgend jaar 10.000 euro stort bij Dexia Bank zal vanaf 16 juli 2004 een aangroeipremie verwerven van 100 euro (10.000x0,02x6/12). Bij ING Belgie geldt de verhoogde premie van 2 procent onder meer voor stortingen tot 30 december, op voorwaarde dat het spaargeld tot 7 juli op de rekening blijft. Fortis Bank en KBC Bank melden dat ze vasthouden aan de aangroeipremie van 0,5 procent. Eerder maakten Axa Bank, Cortal en Rabobank de voorwaarden voor het sparen aantrekkelijker. Dat banken de voorwaarden voor het sparen tegen het einde van het jaar verbeteren, is niet ongewoon. Hogere spaarpremies zijn een instrument om klanten aan zich te blijven binden en/of nieuwe klanten aan te trekken. Maar de grote belangstelling die de spaarboekjes vandaag genieten, is voor de banken een extra aanleiding om hun rekeningen aantrekkelijker te maken. De tegoeden op de 17,3 miljoen spaarrekeningen die ons land rijk is, bedragen meer dan 120 miljard euro.