Advertentie
Advertentie

Banken voor geleidelijke verlaging kosten internationale betalingen

(tijd) - De Europese banksector stelt een geleidelijke verlaging voor van de extra kosten voor internationale betalingen. Volgens het voorstel moeten de kosten voor internationale en binnenlandse betalingen in euro vanaf 1 januari 2006 even hoog liggen. Met haar voorstel hoopt de Europese Bankenfederatie (FBE) de ontwerpverordening van de Europese Commissie te milderen.