Banken wijzigen commerciële fondsenstrategie niet

(tijd) - De Belgische banken zijn voorlopig niet van plan hun commerciële strategie voor het najaar aan te passen. De terroristische aanslagen in de Verenigde Staten veranderen niets aan de geplande lancering van nieuwe fondsen, een activiteit die bij de meeste banken sowieso al op een laag pitje stond. De fondsbeheerders zijn het er wel over eens dat het Amerikaans consumentenvertrouwen is aangetast, en dat een heropleving van de economie langer op zich zal laten wachten.