Advertentie
Advertentie

Banken willigen vakbondseis gedeeltelijk in

(tijd) - De banksector aanvaardt gedeeltelijk de vakbondsvoorwaarden om de sociale onderhandelingen voort te zetten. De banken bevriezen tijdelijk de invoering van niet-bancaire sociale statuten in hun eigen filialen. Maar ze verklaren zich nog steeds onbevoegd voor het personeel van zelfstandige bankagenten. De leiding van de christelijke vakbond reageert gematigd positief. Bij de socialistische vakbond wordt het voorstel koel onthaald.De Belgische Vereniging van Banken (BVB) is bereid om een dialoog op te starten over de bevoegdheid van het paritair comité van de banksector. De banken willen tot uiterlijk zes maanden na het starten van deze besprekingen een moratorium respecteren in het kader van de 'uitbesteding' van personeel aan niet-bancaire dochterondernemingen zoals call centra. De werknemersorganisaties van de banken voerden vorige week nog actie om dergelijk moratorium op te eisen. Ze willen de bevoegdheid van het paritair comité van de banksector uitbreiden tot de niet-bancaire filialen, met inbegrip van de zelfstandige bankagentschappen.