Bankers Trust gebruikt als eerste eigen risicobeheersmodel

(tijd) - De Bank voor Internationale Betalingen (BIB) verklaarde vorig jaar dat de banken hun interne modellen mogen aanwenden om te bepalen hoeveel eigen vermogen ze nodig hebben om als buffer te dienen tegen onverwachte gebeurtenissen op de kapitaalmarkten. Bankers Trust is de eerste financiële instelling die deze nieuwe internationale wetgeving inzake risicobeheer te baat neemt, meldt de Financial Times.De regels worden pas volgend jaar geïmplementeerd, maar de Federal Reserve geeft sommige Amerikaanse banken toelating hun systeem nu al in te voeren, indien ze kunnen aantonen dat ze goed werken. Bankers Trust slaagde in dat examen en kreeg daarom het groene licht om zijn nieuwe berekeningstechniek van de kapitaalvereisten toe te passen voor de berekening van de ratio's over het eerste kwartaal.