Advertentie
Advertentie

Bankiers kunnen bestuurder wordenin andere bedrijven

(tijd) - Het kabinet van minister van Financiën, Didier Reynders, heeft een voorontwerp van wet klaar dat bankiers grotere soepelheid toekent om bestuursmandaten op te nemen. Bankiers kunnen voortaan bestuurder worden in vennootschappen die nevendiensten van het bankbedrijf verrichten en waarin de banken nu al onbeperkt aandelen kunnen aanhouden. Maar er komt ook een versoepeling die bankiers de mogelijkheid biedt in beperkte mate mandaten op te nemen in niet-verwante ondernemingen. Het voorontwerp van wet gaat niet langer uit van een algemeen verbod voor bankiers om zich met het beleid te mengen van andere ondernemingen. Die regeling was destijds ingevoerd om te beletten dat bankiers hun kredietbeleid zouden versoepelen voor die bedrijven waarin ze ook bestuurder waren. De nieuwe wet zal bestuursmandaten voortaan toelaten, maar legt wel een reeks voorwaarden en beperkingen op. Zo moeten bankiers voldoende tijd blijven besteden aan hun bancaire taken en procedures uitwerken om belangenconflicten en risicos tegen te gaan. Het ontwerp maakt ook een duidelijk onderscheid tussen actieve en passieve bestuursfuncties. Een actieve bankier kan in andere bedrijven wel passieve bestuurder worden, maar mag zich niet mengen met het dagelijkse beleid als actieve bestuurder. Dat mag enkel in financiële dochterbedrijven, beleggingsfondsen of familiale patrimoniumvennootschappen. Bankiers kunnen volgens het voorontwerp van wet bestuurder worden in zowel genoteerde als niet-genoteerde ondernemingen. De regeling voor bankiers zal ook gelden voor beursvennootschappen en vennootschappen voor vermogensbeheer. Enkele beurshuizen bleven tot nu toe afkerig van het statuut van beleggingsbank, precies omdat hun directieleden dan mandaten moesten opgeven. Het kabinet-Reynders denkt dat de tekst heel snel door de wetgevende macht kan worden goedgekeurd. Eind januari kan de tekst wet zijn. FD/RS