Bankprodukten scoren hoog bij 50-plussers

(tijd) - Driekwart van de 50-plussers in België vindt het belangrijk te sparen. Vooral klassieke bankprodukten als het spaarboekje of de spaarrekening en de kasbons zijn in trek bij hen. Voor beleggingsadvies stellen de senioren het meeste vertrouwen in de bank waar ze klant zijn. Dit blijkt uit een opiniepeiling die Onze Tijd, het maandblad voor jonge 50-plussers met een leesbereik van 117.000 cijfers (CIM '89), liet uitvoeren door Dimarso-Gallup Belgium. Bij het onderzoek werden 762 50-plussers betrokken. België telt zo'n 3.100.000 mensen van 50 en meer. Bij benadering kan men zeggen dat één op drie Belgen ouder is dan 50 jaar; bij de volwassenen is de verhouding zelfs één op twee. Deze groep van mensen blijkt het nog erg belangrijk te vinden om te sparen. 67 procent van hen spaart "voor als hun iets overkomt', 29 procent om "financieel onafhankelijk te blijven', 27 procent "omdat ze ervan uitgaan dat in de toekomst geen of ontoereikende pensioenen zullen uitbetaald worden' en 14 procent "om de kinderen te helpen'.