Banque de Luxembourg is nog stille aandeelhouder van UCB

De Banque de Luxembourg heeft zelf niet aangedrongen om aan haar participatie van 5 % in het kapitaal van UCB ook een zetel in de raad van bestuur te verbinden. Maar de oude kern van vaste aandeelhouders is daar niet a priori tegen. Die mogelijkheid is zeker bespreekbaar. Ook Royale Belge is 6 jaar lang enkel als institutionele aandeelhouder opgetreden en heeft met 10 % ook nooit een zetel in de raad van bestuur gewild. Wel wordt de Banque de Luxembourg beschouwd als behorende tot de nieuwe kern van vaste aandeelhouders (nu 36 %). De bank zal bij een eventuele uitoefening van de warrants ook haar procentueel aandeel toegewezen krijgen door de Financière d'Ostende. Maar die warrants zijn enkel bedoeld tegen vijandige overnames. Niet elke overname of poging daartoe is in beginsel vijandig. Wel wil de vaste kern van aandeelhouders samen met het direktiekomitee mee beslissen met wie men eventueel in zee gaat. De warrants zijn een dijk tegen een onverwachte springtij.