Barco komt volgend jaar in Bel20-index

(tijd) - Het aandeel Barco maakt volgend jaar deel uit van de Bel20-index. Het voldoet vandaag aan alle voorwaarden om tijdens de jaarlijkse herziening op 20 december de plaats in te nemen van een bestaand indexlid. Het is nog niet duidelijk welk aandeel zijn stek zal verliezen. Cockerill en CMB staan alleszins op de wip.De samenstelling van de Bel20-index wordt ieder jaar op de derde vrijdag van december herzien, op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden. Afgaande op de criteria marktkapitalisatie en liquiditeit wordt een ranglijst opgesteld, waarbij de kapitalisatie voor 40 procent meetelt en de liquiditeit voor 60 procent. Marktkapitalisatie is de waarde van de verhandelbare aandelen van de onderneming als percentage van de totale beurskapitalisatie. De liquiditeit wordt gemeten aan de hand van de dagelijks gemiddelde omzet over de laatste twaalf maanden (van december tot november).