Barco

(tijd) - Barco haalde in de eerste jaarhelft een omzet van 327,8 miljoen euro, goed voor een bedrijfswinst van 28 miljoen euro. De netto courante winst per aandeel zou 1,18 euro bedragen. Dat is de gemiddelde voorspelling van vijf analisten voor de resultaten over het eerste halfjaar, waar Barco vandaag voorbeurs mee uitpakt.De omzet zou daarmee 3,5 procent lager liggen dan de 339 miljoen euro van de eerste zes maanden van vorig jaar. De bedrijfswinst komt 31 procent lager uit dan de 40,6 miljoen euro van toen. Voor de eerste helft van 2001 wordt vergeleken met pro-formacijfers, zonder het in een joint venture ondergebrachte Barco Graphics. De mindere cijfers zijn vooral te wijten aan het eerste kwartaal. Barco stelde vroeger al dat de omzet in het tweede kwartaal 15 procent hoger lag dan in een kwartaal eerder, terwijl de bedrijfswinstmarge steeg tot 10 procent, tegen 6,4 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. Voor de nettowinst wordt gerekend op een vrijwel onveranderd cijfer van 17,6 miljoen euro. Vorig jaar werden in de eerste jaarhelft nogal wat uitzonderlijke kosten ten laste genomen. Veel zal dit jaar afhangen van het resultaat van Esko-Graphics, de joint venture waarin de verlieslatende grafische afdeling is ondergebracht. Voor volgend jaar wordt gerekend op een neutrale impact van de joint venture.Voor de tweede jaarhelft wordt beterschap voorzien. De marges zouden verder moeten verbeteren, onder meer wegens de 50 bijkomende afvloeiiingen in het eerste kwartaal. GVL