Barco

(tijd) - Vanmorgen publiceert Barco de resultaten over het eerste kwartaal van 2003. Vijf beurshuizen (Fortis, Bank Degroof, KBC Securities, Puilaetco en Goldman Sachs) rekenen gemiddeld op een omzet van 152,1 miljoen euro, vrijwel evenveel als over het eerste kwartaal van 2002. Dat cijfer ligt in lijn met de 150 a 155 miljoen euro die de elektronicagroep eerder dit jaar vooropstelde. Goldman Sachs en Bank Degroof denken dat de kwartaalomzet net onder 150 miljoen euro zal liggen. Net als andere Belgische bedrijven heeft Barco immers te lijden onder de sterke terugval van de dollar. Beide beurshuizen stippen aan dat het bedrijf ongeveer 45 procent van zijn inkomsten in dollar factureert. 'Bijgevolg drukte de daling van de dollar met 18 procent over het eerste kwartaal waarschijnlijk de omzet met 8 procent', rekent Degroof-analist Dirk Pattyn voor. Voor de bedrijfswinst rekenen analisten gemiddeld op een herstel met 19 procent, van 9,6 miljoen naar 11,4 miljoen euro. Daardoor zou de bedrijfsmarge verbeteren van 6,3 naar 7,6 procent. 'Met een omzet op het peil van vorig jaar voorspelde het management een bedrijfswinst minstens op het peil van het eerste kwartaal. Dat is een voorzichtige doelstelling', stelt analist Dirk Saelens van KBC Securities. 'Ter vergelijking: Barco boekte in het derde kwartaal van 2002 een bedrijfswinst van 11 miljoen euro op een omzet van 146 miljoen euro. De kostenstructuur is voor zover we weten sindsdien onveranderd. Als de bedrijfswinst afgelopen kwartaal slechts onveranderd op 9,7 miljoen euro zou liggen, zou dit een ontgoocheling zijn. Het zou er immers op wijzen dat er druk op de prijzen is.'