Barco

Barco In de eerste jaarhelft kwam de omzet van beeldverwerkingsgroep Barco uit op 158 miljoen euro. De omzet daalde tegenover vorig jaar als gevolg van de lagere koers van de dollar, die in een jaar tijd 19 procent verzwakte. Het operationele resultaat voor afschrijving van de consolidatiegoodwill werd eveneens uitgehold door de dollar en zakte met 20,5 procent tot 17,4 miljoen euro. Voor het traditionele zwakke derde kwartaal rekent Barco op een omzet van 140 tot 150 miljoen en een operationeel resultaat van 7 tot 12 miljoen euro. Door de onzekere economische omgeving waagt Barco zich niet aan andere prognoses. BMT Het metaalverwerkende bedrijf BMT uit Boechout kende in de eerste jaarhelft van 2003 een omzetdaling van 9,8 procent tot 96,6 miljoen euro. De bedrijfswinst ging een kwart de hoogte in tot 8,53 miljoen euro. Tegelijk namen ook de financiele lasten met een derde toe tot 3,4 miljoen euro. BMT boekte voor 1,1 miljoen euro verliezen op wisselkoersen, wat de financiele lasten sterk verhoogde. BMT zat in de eerste jaarhelft van 2002 met uitzonderlijke baten en nu met uitzonderlijke lasten. De nettowinst na belastingen nam in de eerste jaarhelft toch nog met 8,1 procent toe tot 3 miljoen euro. Brantano Het bedrijfsresultaat van Brantano kwam uit op 6,8 miljoen euro tegen 5,1 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De operationele cashflow daalde van 11,7 miljoen euro tot 10,4 miljoen euro. De daling is het gevolg van het aanwenden van de in 2002 ten laste genomen provisie voor de herstructurering van de Nederlandse activiteiten. Het nettoresultaat steeg met 13,4 procent tot 3,1 miljoen euro. De 41 Nederlandse winkels boekten in het tweede kwartaal een positieve kasstroom. Concentra Het mediabedrijf Concentra Media doekt tegen eind 2003 zijn tijdschriftendivisie Patio op. De verkoop van het maandblad Groovy aan Level Two Magazines is een eerste stap in die richting. Tegen eind september moet ook het puzzelblad De Slimste Belg de deur uit. Daarnaast wordt de vorig jaar afgesloten managementsdeal met uitgeverij Cascade, de Belgische dochter van het Nederlandse Audax, opgeblazen. Deficom De Brusselse media-investeerder Deficom verkocht de afgelopen weken zijn minderheidsparticipaties in drie verschillende bedrijven. Financiele details werden niet bekendgemaakt, maar de groep hoopt dankzij de uitstap uit NRJ, Kiala en Deminor winst te kunnen boeken. Dexia Een nieuw besparingsplan bij Dexia Bank moet tegen 2006 de kosten met 76 miljoen euro drukken. De kleine helft, 36 miljoen euro, zijn besparingen die voortvloeien uit de reeds geplande synergieen met Artesia/Bacob. Daarnaast wil Dexia Bank 40 miljoen euro extra besparen door het terugschroeven van de algemene kosten. Ondertussen liggen de synergievoordelen uit de fusie met Artesia/Bacob ver vooruit op schema, schrijft L'Echo. Dexia Bank houdt rekening met het feit dat de synergievoordelen dit jaar dubbel zo hoog zullen liggen als de conservatief begrootte 50 tot 60 miljoen euro. Distrigas De groepswinst van Distrigas verdrievoudigde over de eerste zes maanden van dit jaar tot 82 miljoen euro. De winstexplosie is te danken aan de koudste winter in tien jaar en de sterke groei van de verkopen van aardgas buiten Belgie. De algemeen directeur, John Vermeire, verwacht dat 2003 'een goed jaar wordt'. Fluxys De groepswinst van de uitbater van het Belgische aardgasnetwerk Fluxys daalde over de eerste zes maanden met 24,5 procent tot 20,8 miljoen euro of 29,56 euro per aandeel. De onderneming wijt de winstdaling aan de tariefverlaging die door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is opgelegd. Fluxys zegt dat het dividendbeleid toch kan worden voortgezet. Fortis Fortis realiseerde tijdens het tweede kwartaal een operationeel resultaat voor meer- en minwaarden op de beleggingsportefeuille van 540 miljoen. Dat is 41 procent meer in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De bankverzekeraar waarschuwt echter dat het veel te vroeg is om van een herstel van de economie en de aandelenmarkten te spreken. Fortis weigert dan ook een winstverwachting voor het hele jaar te geven, tot teleurstelling van sommige analisten en beleggers. IBA De Duitse farmagroep Schering Health Care en IBA richten een joint venture (50/50) naar Brits recht op. Het gezamenlijke dochterbedrijf, UK Radiopharma, zal de radioactieve merkstof (tracer) FDG produceren onder de merknaam 'Flucis'. Financiele details werden niet vrijgegeven. Kinepolis De Belgische bioscoopuitbater Kinepolis acht het nog steeds mogelijk 2003 met een courante winst en nettowinst af te sluiten. Dat zeggen de financieel directeur, Jan Staelens, en de algemeen directeur, Florent Gijbels. De eerste jaarhelft werd in het rood afgesloten, maar de tweede jaarhelft zou dat moeten compenseren. Miko Miko had in de eerste zes maanden een omzet van 38,89 miljoen euro, bijna 11,3 procent meer dan in de eerste helft van 2002. Ongeveer 68 procent van de omzet werd in het buitenland verwezenlijkt. De koffieservice leverde in de eerste zes maanden 59 procent van de omzet, de kunststofverpakkingen waren goed voor de resterende 41 procent. In de koffieservice steeg de omzet nauwelijks. Punch De bedrijfswinst van Punch dikte in de eerste zes maanden met 19,9 procent aan tot 6,52 miljoen euro. Het financiele verlies verbeterde met bijna 40 procent dankzij een daling van de rente en een verminderd verbruik van kredietlijnen als gevolg van de kapitaalverhoging in september van vorig jaar. De nettogroepswinst steeg met 11,9 procent tot 3,08 miljoen euro. SCF De winkelketen E5-Mode, die gecontroleerd wordt door SCF, zag in de eerste zes maanden van 2003 de omzet met 6,5 procent teruglopen. 'Hierdoor zal het voor SCF moeilijk zijn in 2003 de winst van 2002 te evenaren', zei Etienne Kaesteker, voorzitter van de raad van bestuur van SCF op de aandeelhoudersvergadering. Ubizen Stijn Bijnens geeft zijn functie van gedelegeerd bestuurder bij de netwerkbeveiliger Ubizen op. Zijn bevoegdheden gaan naar een driekoppig directiecomite. De raad van bestuur, waarvan Bijnens voorzitter wordt, wordt versterkt met onafhankelijke bestuurders. De verschuivingen gebeuren op vraag van medeoprichter Bijnens zelf, luidt het bij Ubizen.