Barrick Mines koestert grootse plannen

BRUSSEL (tijd) - Juist één jaar geleden werden de Belgische goudliefhebbers geplezierd met de introduktie van de eerste Australische goudmijn op de Brusselse beurs, Barrick Mines (BM). Beleggers die het aandeel vertrouwen schonken, ontvingen een jaarreturn van zowat 30 procent. Over de verdere plannen van BM kwamen gisteren enkele topmannen toelichting geven in Brussel. Terzelfdertijd laat de BBL die vorig jaar de introduktie begeleidde, zich zeer gunstig uit over de toekomst van BM en geeft de bank een krachtige aankoopaanbeveling.