Advertentie
Advertentie

Barst in paars-groen euthanasiefront

(tijd) - Er zit een barst in het paars-groen euthanasiefront. De bespreking in de Senaat van de wetsvoorstellen rond euthanasie en palliatieve zorg geeft al enige tijd aanleiding tot spanningen in de PRL/FDF/MCC-fractie. Donderdag werd duidelijk dat een aantal Franstalige liberalen rond Alain Zenner, die dicht bij PRL-voorzitter Daniël Ducarme staat, en Nathalie de TSerclaes, voormalig PSC-kamerlid, die zich als lid van de MCC aansloot bij de PRL, zich niet langer kunnen vinden in het meerderheidsvoorstel.Tijdens de plenaire vergadering van de Senaat kwam het tot een heftige woordenwisseling tussen Zenner en Louis Michel, het PRL-zwaargewicht in de regering. Michel is ook nog steeds voorzitter van de alliantie tussen PRL, FDF en MCC. Michel ziet naar verluidt graten in de plannen van Zenner en De TSerclaes om een afzonderlijk voorstel over euthanasie uit te werken. Dat voorstel zou een compromis zijn tussen het meerderheidsvoorstel en de voorstellen van de christen-democratische oppositie. Over een ander discussiepunt in het euthanasiedebat bereikte het bureau van de Senaat donderdag een compromis. Het gaat om de openbaarheid van de bespreking. De algemene bespreking van de wetsvoorstellen zal openbaar verlopen. De artikelsgewijze bespreking vindt achter gesloten deuren plaats. OpenbaarBegin vorige week hadden de commissies-Sociale Zaken en Justitie geoordeeld dat de vergaderingen ook na de hoorzittingen openbaar zouden verlopen. Maar senaatsvoorzitter Armand de Decker vond, zich baserend op het reglement van de hoge vergadering, dat de commissiezittingen achter gesloten deuren moesten plaatsvinden. De algemene bespreking moet normaal gezien tegen 15 juli afgerond zijn. Na het zomerreces volgt dan de bespreking van de artikelen achter gesloten deuren. StS