Advertentie
Advertentie

Barsten in groeiverhaal van TotalFina Elf

Rusland zal zijn olie-export terugschroeven met 150.000 vaten per dag. Andere niet-OPEC landen hadden zich voordien reeds bereid verklaard de export te beperken: Noorwegen en Mexico zullen samen 300.000 vaten per dag minder produceren en ook Oman zal zijn duit in het zakje doen. Dinsdag bevestigde ook het Afrikaanse Angola dat het solidair zal zijn met de OPEC. De beloftes effenen de weg voor een exportreductie door OPEC vanaf januari met 1,5 miljoen vaten per dag. De vereniging van olieproducerende en -exporterende landen stelde als voorwaarde hiervoor een reductie door de niet-OPEC-landen met 500.000 vaten. De oliemarkt reageerde verheugd op het Russische nieuws en duwde de olieprijs onmiddellijk met 5 procent de hoogte in tot maximaal 20,2 dollar per vat, het hoogste niveau van de afgelopen drie weken. Tegen het einde van de dag betaalde men 19,6 dollar voor een vat ruwe Brentolie. De stijging van de olieprijs is een opkikker voor de oliebedrijven. De prijs van ruwe olie is de belangrijkste parameter voor hun winsten. De hoge correlatie tussen de olieprijs en de evolutie van de olieaandelen is daarvan een rechtstreeks gevolg. Een verdere toename van de prijs kan er tevens voor zorgen dat het negatief winstmomentum in de oliesector langzaam verdwijnt. De gevoeligheid van de winst voor wijzigingen in de olieprijs verschilt van bedrijf tot bedrijf. Gaan we uit van de cijfers die de bedrijven geven, dan blijkt Repsol het gevoeligst te zijn. Het Spaanse oliebedrijf wordt op de voet gevolgd door TotalFina Elf. De gevoeligheid van de Royal Dutch/Shell groep en ENI ligt lager. Beide zijn meer georiënteerd naar gasactiviteiten. Op het eerste gezicht speelt de Russische beslissing en de daaruit voortvloeiende stijging van de olieprijs dan ook vooral in de kaart van onder andere TotalFina Elf. Het terugschroeven van de productie in zowel de OPEC- als de niet-OPEC-landen kan echter nadelige gevolgen hebben voor de ambitieuze groeiplannen van de Franse oliegroep. Een studie van zakenbank Banc of America Securities legt de mogelijke pijnpunten bloot. 12,9 procent van de productie van de Franse oliegroep is afkomstig van OPEC-leden uit het Midden Oosten tegenover slechts 3,9 en 2,6 procent voor resp. BP en RD Shell. Ook de kwetsbaarheid voor exportbeperkingen bij de Afrikaanse OPEC-leden, vooral Nigeria, ligt bij TotalFina Elf met iets minder dan 10 procent veruit het hoogst. De blootstelling tegenover niet-OPEC-land Noorwegen, dat bereid is zijn productie met 100.000 à 200.000 vaten per dag te beperken, bedraagt 11,4 procent voor TotalFina Elf tegenover 2,7 en 2,3 procent voor BP en RD Shell. Het strikt uitvoeren van de productiebeperkingen door de verschillende landen brengt mogelijk het groeiverhaal van TotalFina Elf in gevaar. Investeerders kopen de Franse oliegroep omwille van haar superieure groeivooruitzichten ten opzichte van de overige grote oliemastodonten. Maar 60 procent van deze verwachte groei is afkomstig van de ontwikkeling van nieuwe productiemogelijkheden binnen de OPEC-landen. Ook Noorwegen is een zeer belangrijke sleutel in de toekomstige expansie. Dat de fundering van het groeiverhaal binnen afzienbare tijd op losse schroeven komt te staan, is niet denkbeeldig. KDL