BASF brengt dividend op 12 DM

(tijd) - De raad van toezicht van het Westduitse chemiebedrijf BASF Aktiengesellschaft zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders, die plaatsvindt op 29 juni 1989, voorstellen een dividend uit te keren van 12 DM per aandeel van 50 DM. Over 1987 werd een dividend van 10 DM uitgekeerd. Voor de aandeelhouders in de Duitse Bondsrepubliek komt daar nog een fiskaal tegoed van 6,75 DM bovenop. De totale dividendsom zal bijgevolg 684 miljoen DM bedragen, tegenover 555 miljoen in 1987. Aan vrije reserves wordt 500 miljoen DM (265) toegevoegd. BASF AG sloot het vorige boekjaar af met een winst van 1,88 miljard DM (820 mln.).