BASF ontslaat vakbondsafgevaardigde zonder dwingende reden

ANTWERPEN (tijd) - Het chemiebedrijf BASF Antwerpen heeft syndicaal afgevaardigde Johan Seynaeve net voor Kerstmis ontslagen zonder dwingende redenen, enkel omdat hij sociaal lastig is. De chemie-centrale van het ABVV noemt dit een precedent waarbij het statuut van de vakbondsafgevaardigde op de helling wordt gezet. BASF Antwerpen stelt door dit ontslag te beletten dat het sociaal overleg op het bedrijf volledig in de impasse geraakt.Johan Seynaeve was voor BASF een lastige jongen, die als enige van de negen syndicale afgevaardigden een princiepsakkoord over de uitvoering van een pas afgesloten collectieve overeenkomst (CAO) weigerde te ondertekenen. Daardoor kon een promotie voor 128 medewerkers niet doorgaan, aldus BASF.