Basilix komt in vastgoedcertifikaat

(tijd) - Kredietbank en ING Bank werken samen aan de uitgifte van een vastgoedcertifikaat waarin het winkelcentrum Basilix, aan de Keizer Karellaan in Brussel, zal worden ondergebracht. Het dossier wordt eerstdaags aan de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen bezorgd.(tijd) - Kredietbank en ING Bank werken samen aan de uitgifte van een vastgoedcertifikaat waarin het winkelcentrum Basilix, aan de Keizer Karellaan in Brussel, zal worden ondergebracht. Het dossier wordt eerstdaags aan de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen bezorgd.De kommissie moet nog haar goedkeuring aan het dossier hechten. Dit betekent dat het nog volop vakantieperiode is, wanneer het fiat er zou komen. De uitgifte zal dus naar alle waarschijnlijkheid ten vroegste in september plaatsvinden. Om de huurders niet te verontrusten, werd de operatie nu reeds aangekondigd.