Advertentie
Advertentie

Batibouw-periode domineert hypoteekmarkt

(tijd) - Het uitstaande volume aan hypoteekleningen heeft de kaap van 2.000 miljard fr. genomen, zo kan afgeleid worden uit het rapport van de Belgische Vereniging voor het Onroerend Krediet. De Batibouw-periode werpt sinds enkele jaren een zware schaduw af op de hypoteekmarkt. De rente-evolutie blijkt sterker op de kredietaanvragen te wegen dan de ekonomische groei.De hypotecaire markt kende in 1994 voor het derde opeenvolgende jaar een sterke opleving. De heropleving is voor een stuk 'artificieel' aangezien ze te maken heeft met de 'Batibouw-campagne'. Tijdens die periode voerden de kredietinstellingen hevig strijd om marktaandeel inzake woonkrediet. Heel wat partikulieren profiteerden om hun aanvraag in te dienen op een ogenblik dat de rente een bodem had bereikt. Veel kandidaat-bouwers hadden toen nog niet eens een architekt onder de arm genomen. Tegen dat het krediet effektief opgenomen werd, was de rente opnieuw gestegen, waardoor heel wat bankiers woonkrediet zonder marge hebben verkocht.