Advertentie
Advertentie

Batterijen misschien vrij van ecotaks, niet van prijsverhoging

BRUSSEL (tijd) - De ecotaks op batterijen komt er niet voor 1 januari 1996. De ministerraad stemde vrijdag in met een voorstel van de Opvolgingscommissie tot een bijkomend uitstel van zes maanden. Dat respijt moet de batterijproducenten toelaten hun produktieproces aan te passen. Nadien komt er in elk geval een prijsverhoging, want de consument betaalt mee voor inzameling en recyclage.De ecotaks op batterijen kent - samen met die op drankverpakkingen - de lijdensweg met de meeste hindernissen. Al in 1993 schreef het Sint-Michielsakkoord per batterij een milieutaks van 20 frank voor. Vrijstelling kan alleen in ruil voor een systeem van statiegeld, met recyclage van de ingezamelde batterijen. Normaal moest de regeling in voege treden op 1 januari 1994. Maar er doken technische problemen op, en de industrie vroeg respijt om het produktieproces aan te passen. De overheid ging akkoord en stelde de ecotaks op batterijen een jaar uit, daarna nog een keer zes maanden.