Batterijsector wil dit jaar 40% van alle oude batterijen inzamelen

BRUSSEL (tijd) - De batterijsector, verenigd in de VZW Bebat, stelt zich garant om nog dit jaar 40 procent van alle oude batterijen in te zamelen en te laten verwerken. Over heel België gaan zij 10.000 inzamelpunten oprichten. Zij mikken op een budget van 200 miljoen frank dit jaar. Dat budget moet gedragen worden door diegenen die batterijen op de Belgische markt brengen, dit tegen vier frank per batterij.Indien de VZW Bebat die doelstelling haalt, vervalt de wet op de ecotaks, die in een heffing van 20 frank per batterij voorziet. De opvolgingscommissie heeft het project als een volwaardig alternatief aangezien. Voor de betrokken sector is de relatief lage prijs van vier frank per batterij een aansporing om met Bebat mee te werken. Het hele systeem heeft een vrijwillig karakter, maar de initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat ze vlot de minimumnormen halen.