BAV Gemeentekrediet op 17 november

(tijd) - Als de raad van bestuur woensdag akkoord gaat, dan wordt de buitengewone algemene vergadering van het Gemeentekrediet gehouden op 17 november. Op de agenda staat de goedkeuring van de herstrukturering van de openbare kredietsektor voor wat het Gemeentekrediet betreft. Die houdt ondermeer de opneming in binnen de holding van het CBHK voor een symbolische frank en de overneming ten belope van 50 procent van de NMKN voor 4 miljard frank.