Baycol werkt koersverlagend voor Bayer

Het risico een rechtszaak te verliezen en zware vergoedingen te moeten betalen weegt dubbel zo zwaar op een aandelenkoers in een risicoaverse markt. Door de rechtszaak omtrent Baycol, zijn cholersterolverlagend middel dat in verband wordt gebracht met fatale bijwerkingen, moest het aandeel Bayer sinds de start van het jaar reeds 40 procent vrijgeven, bovenop de pandoering van 43 procent die het in 2002 te verwerken kreeg.Eind september, begin oktober 2002 meenden analisten nog dat de koers van Bayer aan het uitbodemen was. Tussen oktober en begin december steeg Bayer zelfs van 19 naar 24 euro. Vanaf december kreeg het echter de volle laag met een koersterugval tot 12 euro als gevolg. Het verlies in marktkapitalisatie komt uit op 7,6 miljard euro. Over dezelfde periode verloor de Duitse DAX-index 25 procent van zijn waarde. Men zou dus kunnen stellen dat 3,7 miljard euro op rekening van de DAX geschreven mag worden en 4 miljard op rekening van aandeelspecifieke problemen, zijnde de rechtzaak. Het basisscenario van Morgan Stanley gaat uit van een totale som aan uit te betalen vergoedingen van 3,25 miljard euro. Vorig jaar ging Morgan Stanley nog uit van een potentiële totale schadeclaim van 1,58 miljard dollar. De zakenbankier merkte toen wel op dat de vergoeding veel hoger zou uitkomen indien bewezen wordt dat Bayer informatie heeft verzwegen omtrent de bijwerkingen. Advocaten van patiënten die Baycol genomen hebben, stellen nu dat ze over documenten beschikken die bewijzen dat Bayer eerder op de hoogte was van de bijwerkingen. Andere zakenbankiers zoals Deutsche Bank en Goldman Sachs gaan uit van een kostprijs voor Bayer na de uitbetaling door de verzekeraar van 2 à 3 miljard euro. Houden we hiermee rekening, dan lijkt de koersval overdreven. Volgens deze bankiers gaan investeerders uit van een kostprijs die kan oplopen tot 8 miljard euro. Sinds de bekendmaking van de terugtrekking van Baycol door Bayer in augustus 2001 verloor de Duitse farmachemiereus reeds 25 miljard euro aan marktkapitalisatie. Dit cijfer omvat natuurlijk tevens de misgelopen toekomstige verkoopsopbrengsten van Baycol. De volgende maanden lijkt volatiliteit troef. De nieuwsvloed omtrent de rechtszaken zal in maart en april toenemen. Zolang er geen duidelijkheid is omtrent de uitkomst van de rechtszaken zit een relatief betere prestatie van Bayer t.o.v. de rest van de aandelenmarkt er niet in. Daartegenover staat dat de onderliggende waarde van de verschillende activiteiten van Bayer veel hoger kan ingeschat worden dan de huidige marktkapitalisatie. Op korte termijn zullen de resultaten van de cyclische polymeer- en chemieactiviteiten als gevolg van de hoge olieprijs en de sterke euro geen hoge toppen scheren. Op middellange termijn zit een herstel wel in de kaarten. Daarenboven kunnen de eerste positieve resultaten van de herstructureringen binnenkort verwacht worden, is het management vastberaden in het vinden van een partner voor de geteisterde farma-activiteit en zal de agroafdeling het waarschijnlijk beter doen dan de marktverwachtingen. Het aandeel heeft dus opwaarts potentieel zodra een bedrag geplakt kan worden op de uiteindelijke kostprijs van de Baycolaffaire voor Bayer. KDL