Advertentie
Advertentie

Bazelcomité publiceert beginselen beheer renterisico's

ZURICH (reuter) - Internationale toezichthouders op de banksector hebben een reeks algemene beginselen gepubliceerd die de banken moeten toepasen bij het beheer van renterisico's. Het Basle Committee on Banking Supervision, dat toezichthouders uit de belangrijkste industrielanden waaronder België groepeert, beklemtoont de noodzaak van een adequaat risicobeheer.De toezichthouders wensen dat de banken twaalf beginselen toepassen op elke activiteit die gevoelig is voor renteschommelingen. 'Het is essentieel dat de banken een allesomvattend risicobeheer toepassen dat de blootstelling aan renteschommelingen identificeert, meet, opvolgt en controleert en dat wordt gecontroleerd door de directie', aldus een rapport van het comité.