BBI vindt voor 8,1 miljard frank FBB-fraude

(tijd) - De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft voor het aanslagjaar 1992 voor 8,1 miljard frank bijkomende aanslagen gevestigd. Het gaat om 482 dossiers die de BBI heeft opgespoord in het kader van de zogenaamde FBB-fraude, de fraude met forfaitaire buitenlands belastingkrediet (FBB). De rol van de banken is ook onderzocht, meer bepaald of de verschuldigde beurstaks is betaald. Dat blijkt uit een antwoord dat minister Maystadt onlangs gaf op vraag van VU-senator Bert Anciaux.De fraude met de FBB-techniek is spectaculair aan het licht gekomen bij de Antwerpse spaarbank Anhyp. Maar de techniek was algemeen verspreid in de financiële wereld. Specialisten ramen dat er in de periode 1988-90 voor 25 miljard frank aan fictieve FBB-operaties hebben plaatsgevonden. De geijkte wegen waren Italiaanse, Urugyaanse en Koreaanse obligaties.