BBL blijft vrijgezel maar sluit huwelijk niet uit

BRUSSEL (tijd) - Michel Tilmant, directievoorzitter van de Bank Brussel Lambert, kon woensdag mooie cijfers voorleggen. De nettowinst van de bank piekte voor het eerste boven de tien miljard op 10,29 miljard frank. Tilmant laat de bank grondig doorlichten en wil tegen eind 1997 een vijfjarenplan voorleggen. Voorop staat dat BBL alleen de toekomst ingaat, maar Tilmant laat de deur open voor een alliantie.BBL is de eerste grote bank die met cijfers komt. De winststijging met 15 procent tot 10,29 miljard frank ligt in de lijn der verwachtingen. Belangrijk is nu om dit winstniveau ook in de toekomst te behouden, zo erkende Tilmant. Sinds 1992 is de rendabiliteit op het eigen vermogen gestegen van 4,87 procent naar 12,17 procent in 1996. Dezelfde groei aanhouden zal evenwel moeilijk liggen. 'Tien procent beter doen is al een zeer agressieve aanpak,' zegt Tilmant. Hij wees op het feit dat de bank 22 miljard frank aan directe en indirecte belastingen heeft betaald en 'slechts' vijf miljard frank uitkeert aan de aandeelhouders. Volgens hem betalen de banken nu gewoon belastingen zoals iedere vennootschap.