BBL breekt lans voor preventie in mestproblematiek

BRUSSEL (tijd) - De aanpak van de mestproblematiek in het Mestaktieplan (MAP) heeft de neiging te evolueren van een preventie- naar een verwerkingsgerichte benadering. Volgens de Bond Beter Leefmilieu (BBL) eist mestverwerking echter een zware tol van het milieu, en doet de oplossing niets af aan de grond van het probleem.Vooraleer de verwoede diskussies omtrent het MAP in de Vlaamse regering opnieuw losbarsten, lanceert de BBL een laatste oproep aan alle betrokken bewindslieden om af te stappen van de idee van mestverwerking. De organizatie evalueerde enkele lopende projekten van mestverwerking in Vlaanderen (Oud-Turnhout, Brecht en Izegem). Slotsom was dat dergelijk alternatief een regelrechte 'aanfluiting van het Vlaams milieubeleid' is, 'enkel bedoeld om de mestoverschotten en de bevriezing van de veestapel te ontlopen'.