BBL effectiseert autofinancieringen

BRUSSEL (tijd) - De BBL effectiseert haar autofinancieringen. De bank haalt 15 miljard frank uit haar balans en verkoopt die aan B-Cars nr 1. Deze vennootschap voor belegging in schuldvorderingen werd speciaal voor dit doel opgericht. 'We willen klaar zijn, als effectisering binnen enkele jaren in België ingeburgerd raakt', licht Albert Roggeman, adjunct-directeur kredieten bij BBL en geestelijke vader van de effectiseringsoperatie, toe.Effectisering mag dan al schering en inslag zijn in de VS, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk, in België staat de financiële techniek nog in de kinderschoenen. Grosso modo gaat om het verpakken van cashflows uit activa tot verhandelbare obligatieleningen. De onderliggende activa kunnen bv. hypotheekleningen, autoleningen, consumentenkredieten of investeringskredieten zijn.