BBL en Kredietbank boren niche aan via sectorfondsen

(tijd) - Naarmate de Belgische fondsenbelegger steeds meer aan maturiteit wint, durven promotoren uitpakken met meer gespecialiseerde beleggingsprodukten. BBL en Kredietbank bewandelen met groot succes het pad van de sectorfondsen. Dat zijn beleggingsfondsen die investeren in aandelen van bedrijven die werkzaam zijn in een bepaalde industriële of dienstensector. Kredietbank zweert bij de gegarandeerde kapitaalinleg. BBL laat de kapitaalwaarborg achterwege om meer flexibiliteit in te bouwen.BBL is in België de voortrekker inzake sectorfondsen. De bank promoot vijf dergelijke gespecialiseerde beleggingsfondsen. Op 9 oktober 1989 lanceerde de bank BBL (L) Invest Goldmines, een fonds dat belegt in goudmijnaandelen. Twee jaar geleden werd een portefeuille gelanceerd die zich richtte op de Europese vastgoedsector. BBL (L) Invest Euro Immo had eind vorig vorig jaar het Verenigd Koninkrijk (28 procent) en Frankrijk (26 procent) als belangrijkste investeringsoorden.