BBL engageert zich voor universele bankdienst

(tijd) - BBL zal potentiële klanten geen rekening weigeren, op voorwaarde dat ze 'te goeder trouw' zijn en instemmen met een aantal andere basisdiensten die gratis zijn of amper iets kosten. De bank vindt dat ze daarmee een concrete invulling geeft van de oproep van minister Di Rupo voor een universele bankdienst. De oproep van de minister is een reactie op een studie over uitsluiting door banken. De Post verzekert in dat kader dat zij de komende jaren gratis een financieel basispakket blijft verstrekken.De resultaten van de studie zijn gebaseerd op een enquête bij 855 sociale diensten uit de openbare en de privé-sector en bij de banksector. Terwijl de sociale diensten massaal antwoordden, bleven de meeste banken monddood, vertelt Brigitte Collard, een van de auteurs van de studie.