Advertentie
Advertentie

BBL: "Konverteerbare deelnemingsbewijzen Commerzbank bieden gunstige voorwaarden'

(tijd) - "De uitgifte door de Commerzbank van konverteerbare deelnemingsbewijzen met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders geschiedde onder vrij gunstige voorwaarden. Behoudens onvoorziene gebeurtenissen (zoals een ontoereikende winst), geniet de houder een minimaal gewaarborgd rendement van 6 procent bruto.' Dit zegt de BBL in een studie over de derde grootste Duitse financiële instelling. De deelnemingsbewijzen vertegenwoordigen een vorderingsrecht op de Commerzbank. Ze geven geen recht om de algemene vergaderingen van de aandeelhouders bij te wonen, noch stemrecht. In geval van vereffening komen de houders na alle andere schuldeisers maar vóór de aandeelhouders. De deelnemingsbewijzen geven geen recht op een aandeel in de vereffeningsopbrengst.