BBL: nieuwe benoemingen

(tijd) - Uit de bijeenroeping voor de buitengewone algemene vergadering van BBL blijkt dat de vergadering zal overgaan tot statutaire benoemingen en de definitieve verkiezing van een aantal bestuurders. Als de holding SBH haar aandelen kan slijten, dan verdwijnen er andermaal twee bestuurders uit de raad van bestuur. Daarnaast wordt het boekjaar herschikt en een nieuwe dag voor de algemene vergadering vastgelegd. De BAV wordt voorzien voor 28 augustus, maar wellicht zal dan het vereiste stemkworum niet bereikt worden. Normaal zal dan de BAV op 16 september doorgaan, voorafgegaan door een zeer belangrijke raad van bestuur.