Advertentie
Advertentie

BBL: nieuwe stortplaatsen en verbrandingsovens zijn overbodig

BRUSSEL (tijd) - Op tal van plaatsen in Vlaanderen wordt werk gemaakt van de bouw van nieuwe verbrandingsoven of de uitbreiding van stortplaatsen. Volgens de Bond Beter Leefmilieu is dat niet nodig. Met een goed preventie- en recyclagebeleid kan de huidige verbrandings- en stortkapaciteit zelfs worden afgebouwd. Het huisvuil kan met 90 tot 95 procent worden teruggedrongen, zo luidt het.Volgens Ingrid Pauwels van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft de Vlaamse overheid een aantal goede aanzetten gegeven voor een nieuw afvalbeleid. Zo werd in april 1994 het afvalstoffendekreet aangepast. Daarbij werd het principe van de aanvaardingsplicht ingevoerd. Bedrijven moeten hun oude produkten zelf verwerken, ook volgens het afvalstoffenplan 1990-95 van de OVAM. En op federaal vlak werd een wet op de ecotaksen goedgekeurd.