BBL ontkent ontslag 1.000 werknemers

(tijd) - De direktie van de Bank Brussel Lambert (BBL) ontkent in een mededeling 'met klem' het voornemen om tegen 1996 een duizendtal werknemers op straat te zetten. Wel zegt de bank haar beleid van produktiviteitsverbetering via onder meer vervroegde pensionering en het niet vervangen van een aantal natuurlijke afvloeiingen voort te zullen zetten.De kristelijke vakbond LBC zei donderdagavond bij monde van haar nationaal sekratis Piet Van Heddegem dat het direktiekomitee van de BBL een saneringsplan zou uitgewerkt hebben dat onder meer de afvloeiing van 1.000 werknemers inhoudt. In totaal stelt de bank zo'n 11.000 mensen tewerk. Volgens Van Heddegem zou BBL-bestuurder Jean-François de le Court het saneringplan donderdag hebben toegelicht aan de vakbondsafgevaardigden bij de bank.