BBL participeert in IBOSA-SFOM

(tijd) - De SFOM (Société Financière d'Outre-Mer), waarvan BBL voor 25,82 procent aandeelhouder in is, neemt een rechtstreekse participatie in de Commercial Bank of Namibia (Johannesburg). De bank werd voorheen gekontroleerd door de Commercial Bank of Namibia (Naminbië). Gelijktijdig met de kapitaalherschikking, werd het kapitaal verhoogd tot 31,6 miljoen rand en de naam veranderd in International Bank of South Africa-SFOM Ltd. De deelneming in de bank door SFOM is een teken van de belangrijke rol die Zuid-Afrika momenteel speelt in de ontwikkelingen van de regio. Naast BBL is ook Banque Nationale de Paris (48,36 procent) en Dresdner Bank (25,82 procent) aandeelhouder in SFOM. BBL had in het verleden een vertegenwoordigingskantoor in Zuid-Afrika, maar dat werd gesloten wegens het politieke klimaat in 1979.