BBL Verzekeringen verdubbelt premieomzet in 1996

BRUSSEL (tijd) - BBL Verzekeringenzal in 1996 een gecombineerde premieomzet realiseren van 5,69 miljard frank tegen 2,87 miljard in 1995, bijna een verdubbeling. De nettowinst klimt van 98 naar 164 miljoen frank. Inclusief het makelaarsbedrijf gaat de nettowinst van 107 naar 179 miljoen frank. Opmerkelijk is dat BBL Life, het vlaggeschip van BBL Verzekeringen, dit jaar de kaap van 4 miljard premieomzet rondt zonder verkoop van populaire verzekeringsbons.BBL Verzekeringen verkoopt langs zijn net van 950 Belgische kantoren en 20 Luxemburgse kantoren (via 100%-dochter Crédit Européen Luxembourg) wél Luxemburgse verzekeringsbons die geleverd worden door BBL Life Lux, een dochtermaatschappij van BBL Life en Crédit Européen. Bernard de Gryse, directeur van BBL-Verzekeringen, ziet geen noodzaak om naar het voorbeeld van andere Belgische banken een Belgische verzekeringsbon te verkopen. 'Het Luxemburgse product is gewoon beter', zegt Degryse. 'Bovendien slokt de massale verkoop van Belgische verzekeringsbons heel veel eigen vermogen op'.